Posted on

Az üvegházhatású gázok és a mezőgazdasági termelés kapcsolata

Az üvegházhatású gázok és a mezőgazdasági termelés kapcsolata - Agribiotica

Régóta közbeszéd tárgya, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásáért felelős ágazatok megadóztatása, valamint a különféle termelési folyamatok klímatudatos, környezetbarát szemléletű optimalizációja jelentheti az emberiség jövőjének zálogát. A European Green Deal, azaz az Európai Zöld Megállapodás célja is a klímasemleges és fenntartható gazdaságra való áttérés.

De vajon mi az igazság?! Tényleg a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok kibocsátásáért leginkább felelős ágazat? Mely gázok és vegyületek jelenthetnek valós veszélyt és mi vezetheti a gazdálkodókat a hosszútávon is fenntartható, kényelmes és eredményes megoldásra?

Átfogó elemzésünk segítségével Ön is teljes képet kaphat az aktualitásokról, valamint a Triune hígtrágya kezelő szer ammónia emisszióban vállalt lehetséges szerepéről!

A legveszélyesebb üvegházhatású gázok

A globális felmelegedés, valamint a klímaváltozás szempontjából leginkább veszélyesnek tartott gázok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4) és a nitrogén-oxidok, különösen a nitrogén-dioxid(N2O). Nem elhanyagolható ugyanakkor az ammónia (NH3) szerepe sem, hiszen ez egy normál légköri nyomáson és hőmérsékleten légnemű, igen illékony vegyület.

A légkörbe kerülve az ammónia és kén-dioxid reakciójából ammónium-szulfát jön létre, mely hozzájárul a ködképződéshez, a tüdőben lerakódva légzési nehézségeket és tartós egészségkárosodást okozhat, illetve ronthatja a látási viszonyokat. Fontos tudnunk továbbá, hogy az ammónia könnyen reakcióba lép különböző savakkal – kénsavval, salétromos savval, sósavval stb. -, a folyamat nyomán pedig ammónium sók jönnek létre.

Az ammónia emisszió folyamatának optimalizálása a mezőgazdasági folyamatok, a hígtrágya-kezelés, illetve a műtrágyázás során épp ezért bír kiemelkedő fontossággal.

Üvegházhatású gázok kibocsátása az EU-ban

Az Európai Környezetvédelmi Mérnökség adatai szerint az Európai Unióban kibocsátott üvegházhatású gázok mintegy 9.6 %-áért a mezőgazdaság, 6 %-áért pedig az állattenyésztés felelős.

Emellett a mezőgazdasági termelés hatékonysága az elmúlt harminc évben jelentős fejlődést mutat: a metán kibocsátása kb. 20 %-kal csökkent, miközben a fajlagos termelékenység 25 %-kal nőtt.

Az ENSZ álláspontja az üvegházhatású gázok és a klímaváltozás kapcsolatáról

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) feladatának tekinti a klímaváltozás folyamatának megismerését, az okok megértését és a lehetséges megoldások megtalálását. Tanulmányaikban hangsúlyozzák, hogy az egy év alatt világszerte kibocsátott üvegházhatású gázok teljes mennyiségének kb. 20%-áért a mezőgazdaság felel.

Felhívják a figyelmet továbbá arra, hogy a megtermelt élelmiszerek beltartalmi értékei egyre csökkennek, ahogy a rendelkezésre álló termelési terület is. Mindezek mellett a Föld népessége egyre nagyobb, a hatások pedig összeadódnak: egyes országokban a mindennapos vízhiány és az éhezés nem sci-fi, hanem nagyon is kézzelfogható valóság.

A folyamat lassításának, ideális esetben megfordításának lehetőségét a FAO a mezőgazdasági termelési gyakorlatok optimalizálásával, a klímatudatos gazdálkodói szemlélet terjesztésével, valamint az edukációs tevékenység növelésével kívánja megoldani. Mint azt 2016-os jelentésükben hangsúlyozzák, egyes termelési folyamatok megváltoztatásával – pl. az árasztásos rizstermelés víztakarékos módszerre való cserélésével, vagy az állattartás hatékonyságának növelésével – akár 40-45%-kal is visszafogható lenne a metánkibocsátás.

Az AgriBiotica célkitűzései

Az AgriBiotica tevékenységének fontos sarokköve a környezettudatos gazdálkodói szemlélet támogatása, valamint a hatékony, eredményes és klímatudatos megoldások biztosítása is. A mérhetőség, a termelékenység fokozása és a gazdaságossági szempontok mellett szem előtt tartjuk a nagyobb képet is. Hiszünk abban, hogy munkánk eredményeként a világ egy egészségesebb és fenntarthatóbb hely lehet.

Ezen célkitűzések mentén 2021-ben hivatalos vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező partnerünk, Ingrid Bauer, bevonásával végeztük el ammónia emissziós vizsgálatunkat egy bajorországi sertéstelepen. A vizsgálat célja a Triune hígtrágya kezelő szer ammónia-megkötő képességének mérése volt, melyhez az adatgyűjtést partnerünk mindvégig egy mobil ExTox készülékkel végezte.

A vizsgálat első lépéseként a hígtrágyát zárható hordókba helyezve biztosítottuk, hogy a folyamat során friss hígtrágyával való pótlás ne történjék. Ezt követően a kezeletlen hígtrágyán három alkalommal végeztünk méréseket, majd a hordók egy részét Triune hígtrágya kezelő szerrel kevertük be. Két órával, valamint huszonnégy órával később újabb ammónia emissziós méréseket végeztünk. Ezután egy héttel később, majd négy héten át minden héten azonos időpontban további mérésekre került sor.

A bajorországi ammónia emissziós mérések eredményei

A vizsgálat általános tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Triune a kezelés első 10-14 napjában fejti ki hatását leginkább, a későbbiek során azonban az ammónia-megkötő képesség csökken, majd a folyamat leáll. Ennek oka, hogy a vizsgálatot zárt rendszerben, a hígtrágya pótlásának megvonásával végeztük. Hagyományos telepi körülmények között a pótlás biztosított és az ammónia megkötése a teljes periódus alatt hatékony.

A kezelt és a kezeletlen sertés hígtrágya ammónia emissziójában az alábbi jelentős különbségek tapasztalhatók:

 • két órával a Triune-nal való bekeverést követően a kezeletlen hígtrágya emissziója 202,92 ppm, míg a kezelt hígtrágyáé 183.99 ppm.
 • huszonnégy órával a bekeverést követően a kezeletlen hígtrágya emissziója 209.33 ppm, míg a kezelt hígtrágyáé 172.03 ppm.
 • tíz nappal a kezelést követően a kezeletlen hígtrágya esetében 185.76 ppm, a kezelt hígtrágyáé 132.46 ppm.

A Triune alkalmazása közvetetten a malacok súlygyarapodására és a telep takarmány-felhasználására is kedvező hatással bír, valamint segít a hígtrágya beltartalmi értékeinek megtartásában. Önnek is meg kell ismernie!

Írjon nekünk és kollégáink örömmel segítenek!

Posted on

A TRIUNE trágyakezelő szer közvetett szerepe a malacok súlygyarapodásában és takarmányfelhasználásában

ammónia-triune Agribiotica

Az üvegházhatású gázok mintegy 10,3 %-ának kibocsátásáért az állattartás a felelős, ezért a Green Deal célkitűzéseinek egyik központi területe a fenntartható gazdaságra való áttérés az állattenyésztésben is.

Tudta például, hogy a levegőbe kerülő ammóniumvegyületek 75 %-ának kibocsátásért az állattartás a felelős? És azt, hogy a teljes kibocsátott ammónia érték csaknem 78 %-ának hátterében a szarvasmarha- és sertéstelepek trágyakezelési módszereinek elégtelenségei állnak?

Ez nemcsak azt jelenti, hogy rendkívül nagy mennyiségű, a növénytermesztésben kiválóan hasznosítható ammónia veszik kárba, hanem azt is, hogy a magas légköri ammónia koncentráció hatására mérséklődik a súlygyarapodás, valamint a takarmányhasznosulás az állattartás során. Emellett az állattartó telepek közvetlen lakókörnyezetében élők és a nevelésben dolgozók erős szaghatásoknak és más életminőséget befolyásoló kellemetlenségnek vannak kitéve.

A megoldást a tudatos trágyakezelés és tápanyaggazdálkodás, valamint a TRIUNE trágyakezelő szer használata jelentheti. Tanulmányunk a témában elérhető az Agribiotica weboldalán.

A légköri ammónia mértékére ható tényezők

Az állattartás folyamán levegőbe kerülő ammónia mennyiségének alakulására számos termelési tényező egyidejű fennállása van hatással. Ilyenek pl.:

 • az állat fajtája és az elfogyasztott takarmány típusa.

 • az állattartásra hasznosított épület jellemzői, pl.:
  • szétválasztásra kerül-e a trágya és a vizelet?
  • milyen az épület padlózatának kialakítása?
  • milyen az épület szellőzésének módja, sor kerül-e légszűrők használatára?
  • a tartásra használt épületben milyen trágyatárolók kerültek kialakítása (hűtés, lefedettség stb.)?

 • a keletkezett trágya külső tárolásának módjai (tárolási idő, külső hőmérséklet, lefedéshez használt anyag stb.).

Mivel a légkörbe kerülő ammónia a lakókörnyezetben élők, valamint a dolgozók életminőségének romlása mellett az állatállományra is kedvezőtlen hatással van, a légköri ammónia-koncentráció csökkentése a trágyakezelés egyik központi feladata.

A mérsékelt ammónia-emisszió ugyanis nemcsak a levegő minőségét javítja, hanem az állatállomány szem- és légzőszervi nyálkahártyájának irritációját is csökkenti, ezáltal elősegíti az optimális súlygyarapodás mértékének fenntartását.

TRIUNE trágyakezelő szer a gyakorlatban: bővebben a vizsgálatról

A TRIUNE trágyakezelő készítmény alkalmazásával végzett kutatást a First Farms Hungary Kft. gádorosi telepén az erre kijelölt malacneveldében végeztük el 2020.07.16. és 2020.08.28 között .

A vizsgálat során a teljes lagúnakapacitást és a betelepített malaclétszámot figyelembe véve átlagosan 1 liter TRIUNE / 30 m3 mennyiséget használtunk fel, mely a TRIUNE javasolt optimális felhasználási mennyisége. Azaz a malacok neveldében töltött teljes időszakára számolva a 300 m3 űrtartalmú lagúnába 10 liter TRIUNE-t öntöttünk.

Célunk az volt, hogy meghatározzuk a TRIUNE trágyakezelő készítmény közvetett hatását a tömeggyarapodásra és a takarmányhasznosulásra.

További fontos tudnivalók a vizsgálatról:

 • A kezelésre a vizes fázisban került sor.
 • A TRIUNE mennyiségi elosztásánál figyelembe vettük a lagúna alakját, lefolyásának irányát és több más fontos technikai tényezőt.
 • A kezelt és a kontroll istállóban azonos technikai feltételek és tartási körülmények álltak rendelkezésre.

Az összehasonlítás alapját a telepi átlagos malacneveldében töltött időszak alatti napi súlygyarapodás, takarmányfelhasználás, fajlagos takarmányfelhasználás, valamint a leadási súly adták.

Fontos megemlítenünk továbbá, hogy az eredeti célokkal szemben a légköri ammónia mérésére a vizsgálat ideje alatt fennálló állategészségügyi veszélyhelyzet miatt nem került sor. (Bajoroszági ammónia-emissziós kutatásunk eredményeiről azonban itt olvashat bővebben.)

Tapasztalatok és eredmények

A vizsgálatban részt vevő malacok nevelési időszaka a TRIUNE-nal kezelt teremben 43, a telepi teremben pedig 49, 6 napot vett igénybe. Ezen időszak alatt – a nevelési napok számához arányosítva- a TRIUNE-nal kezelt teremben a malacok átlagosan napi 483, 46 g-ot, azaz összesen mintegy 20,79 kg-ot gyarapodtak. Ehhez a teljes nevelési időszakban 30,26 kg takarmányt fogyasztottak.

A telepi nevelésben részt vevő malacok azonos nevelési időszakban napi 446, 12 g, azaz összesen 22, 13 kg hízást értek el, melyhez 37, 92 kg takarmányt használtak fel.

Vagyis a vizsgálat végzésének időpontjában a TRIUNE hígtrágyakezelő szer alkalmazása mellett nevelt malacok  takarmányfelhasználásának költsége 2, 62 Euróval kevesebb volt, míg értékesítése malaconként átlagosan 1,6 Euró többlet bevétellel járt.

A TRIUNE hígtrágyakezelő szer költsége 0,37 Euró volt a vonatkozó időszakra malaconként, azaz a teljes bevételnövekedés 2020.11.20-i adatokkal számolva mintegy 3, 85 Euró minden egyes nevelt állaton.

Még többet a TRIUNE készítményről

A Triune trágyakezelő szer használatának előnye, hogy alkalmazása mellett a légköri ammónia szintje jelentősen csökken, hiszen segtíségével az állati eredetű ammónia kötött, a növények számára hosszan felvehető formában marad. Ennek következtében csökken az állattartással járó szaghatás, mérséklődik a humán- és az állati szem- és légzőszervi nyálkahártya irritációja, azaz javulnak a dolgozók munkakörülményei és az állatok tartási körülményei is.

Mivel a TRIUNE alkalmazásával csökkennek az állattartás költségei, miközben a vágóállatok eladási ára nő, minden egyes értékesített állaton jelentős haszonnövekedés realizálható.

A TRIUNE mellett szól továbbá, hogy alacsony hőmérsékleten, a téli időszakban is jó hatásfokkal alkalmazható, egyszerűen bekeverhető, kijuttatása pedig semmilyen egészségügyi kockázattal nem jár. A TRIUNE már bizonyított, próbálja ki Ön is!