Posted on

Az alternatív gazdálkodás lehetőségei a műtrágya árnövekedés tükrében

alternatív gazdálkodás agribiotica

A csapadék- és vízhiány, a szélsőségesen meleg időjárás, az üzemanyag- és gázárnövekedés, a műtrágya árának extrém mértékű emelkedése és a különféle inputanyagok hozzáférhetőségének korlátozottsága egyaránt újratervezésre és aggodalomra késztetik a gazdálkodókat. A világpiaci helyzet hatására már azok is nyitnak az alternatív gazdálkodás irányába, akik normál körülmények között inkább a hagyományos, jól bevált megoldásokat kedvelik.

Hogyan érhető el megfelelő minőségű és mennyiségű terméshozam a műtrágyák mennyiségének csökkentése mellett és mit tehetnek a felelős termelők? Ennek járunk most utána.

A műtrágya-válság következményei

A műtrágya-válság kialakulásának okai rendkívül összetettek. A gáz- és energiaárak jelentős változása, valamint a nagy európai műtrágya előállító cégek korlátozott teljesítőképessége, illetve az ukrán gyárak termelésének kiesése egyaránt hozzájárult az árnövekedéshez. A hozzáférhető műtrágya készletek árának emelkedését piaci pánikhelyzet kialakulása követte, melynek következtében az árak tovább nőttek. A jelenlegi bizonytalan körülmények között minden gazdálkodónak alaposan meg kell fontolnia, mikor és milyen mennyiségben vásárol, illetve juttat ki tápanyagokat a földekre.

A tendencia a vásárlási szokások megváltozásában is jól látható: az eddigiekben az évente eladott átlagosan 1.6-1.8 millió tonna műtrágya felvásárlásának eloszlása korábban egyenletes volt, ma azonban teljes eladott mennyiség kb. 40 %- a már az első negyedévben értékesítésre kerül.

Az alternatív gazdálkodás fogalma és lehetőségei

Alternatív gazdálkodásnak (vagy ökologikus gazdálkodásnak) nevezzük azt a környezetkímélő termelési módot, amely egyfajta köztes alternatívát jelent a kemikália központú és a teljesen vegyszermentes mezőgazdaság között. A terméshozam javítása a talaj állagának, biodiverzitásának megőrzése mellett valósul meg. Konkrét célokra fókuszál, és hosszú távon gondolkodik – ennek tükrében határozza meg a felhasznált eszközöket és anyagokat.

A meglévő mezőgazdasági szaktudást és korunk innovációit egyaránt magába foglaló alternatív gazdálkodás egyszerre innovatív, előremutató és megoldásfókuszú, így a megváltozott gazdasági és klímahelyzetben a siker kulcsának tekinthető.

Előnye ugyanakkor, hogy a mérésekkel, tervezéssel és finomhangoláson átesett mezőgazdasági folyamatokkal csökkenthetjük a szükséges inputanyagok mennyiségét anélkül, hogy a jóminőségű termények előállításáról le kellene mondanunk.

A szilárd és a folyékony műtrágyák csökkenthetőségének lehetséges negatív hatásait az alternatív gazdálkodás szemléletmódjának széleskörű elterjedése azért ellensúlyozhatja, mert

 • figyelembe veszi a termőtalaj minden sajátosságát és szükségletét. A tudatos gazdálkodói szemlélet megköveteli a talajtani vizsgálatok rendszeres elvégzését, hiszen az eredmények fényében pontos tápanyag utánpótlási terv dolgozható ki. Azok a gazdálkodók, akik minimalizálni kívánják az inputanyag-költségeket, nem mondanak le a hatékony műtrágyákról, ‘csupán’ megfelelő időben és optimális összetételben juttatják ki őket.
 • épít a szaktanácsadók és szakemberek tudására. A jelenlegi dinamikusan változó körülmények között a gazdálkodók számára nehézséget jelenthet egészében átlátni a piaci folyamatokat és naprakészen tartani a mindenkori szaktudást. Ezért érdemes független szaktanácsadók és szakirányítók segítségét kérni.
 • nem félmegoldásokat, hanem újakat kínál. Az alternatív gazdálkodás szemléletének egyik sarokköve a szervestrágya felhasználása és a vetésforgók kialakítása a termelési folyamatok irányítása során. A növényi és állati eredetű anyagok komposztált állapotú kijuttatása, illetve a granulált, pelletált vagy folyékony szervestrágyák, valamint az ezekkel jól kombinálható öko rendelet szerint használható tápanyagok alkalmazása együttesen járulnak hozzá az optimális terméshozamok és termésminőség fenntartásához.
 • figyelembe veszi a talajban tárolt tápanyagmennyiség feltárásának szükségszerűségét. Évek óta folynak kutatások a talajban megtalálható kötött állapotú tápanyagok feloldásának és hasznosulásának optimalizálására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy jól megválasztott baktériumtörzsek alkalmazásával nemcsak a korábban fel nem használt anyagok, hanem a kihasználatlanul hátramaradt tarló és szármaradványok is hasznosulnak.
 • szem előtt tartja a Green Deal célkitűzéseit. Mivel az érvényes megállapodások alapján a növényvédő szerek használatát 50%-kal, a műtrágyák használatát 20%-kal kell visszaszorítani, a hazai termőterületeknek pedig min. 25%-át ökológiai gazdálkodásba kell vonni 2030-ig, az alternatív gazdálkodás szemlélete újszerű megoldásokra, tudatos tápanyag kijuttatásra és a hatóanyagok felszívódásának maximalizálására törekszik

Az alternatív gazdálkodás szemléletének követői tudják, hogy a talajt komplexen, a talajélet sajátosságainak figyelembevételével és a talajbiológia egyensúlyának mindenkori fenntartásával kell kezelni. Így nemcsak a termelési folyamatok eredményessége és a betakarított termények minősége, hanem a hosszú távú fenntarthatóság is javul.

Mi így csináljuk: az AgriBiotica megoldásai

Az AgriBiotica tevékenységének központi gondolatai a mindenkori szakmaiság és a fenntartható ökológiai termelés biztosítása. Napi munkánk során azért dolgozunk, hogy partnereink gazdaságai maguk is eredményes, hatékony és termelékeny vállalkozások, valamint a fenntartható fejlődés támogatói legyenek.

Termékpalettánkon szereplő ajánlataink is ezt a szemléletet képviselik:

 • a NUTRICHARGE® műtrágya kezelő szer sajátossága, hogy a biológiailag lebomló polimer bevonatnak köszönhetően mind a kijuttatott, mind a talajban megtalálható tápanyagok hasznosulása rendkívül kedvező.
 • a Catalist Bio növénykondicionáló talajtípustól független hatásmechanizmussal támogatja a talajaktivitást és kedvező keverhetőségi tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal alacsony elemtartalommal is hatásfokozás érhető el.

Ismerje meg termékeinket közelebbről és kérje kollégáink támogatását az Önnek megfelelő ajánlat kialakításában. Írjon nekünk! Várjuk emailjét az info@agribiotica.eu emailcímen!

Posted on

A fenntartható mezőgazdaság gondolatisága és lehetséges gyakorlatai

fenntartható mezőgazdaság Agribiotica

A fenntartható mezőgazdaság fogalmának bevezetése a mezőgazdasági termelés szemléletváltását tükrözi. Az új gondolkodásmód a mezőgazdasági fenntarthatóság mellett az ökológiai fenntarthatóságra és a társadalmi egyensúly fenntartására is figyelmet fordít. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Vizsgáljuk meg együtt!

A fenntartható mezőgazdaság fogalmának jelentése

Az Európai Unió a fenntartható mezőgazdaság tevékenységet elsősorban a céljai alapján értelmezi. Azaz, ha a mezőgazdasági termelés során

 • a természeti erőforrások nem sérülnek;
 • a biodiverzitás, valamint a talajélet nem változik, illetve javul;
 • megvalósul az ökoszisztéma támogatása;
 • jó minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszerek előállítására kerül sor;
 • javul a táplálékminőség, a vidéki környezet megjelenése és a vidéki emberek életminősége, valamint
 • érvényesülnek az állatjóléti szempontok is,

fenntartható mezőgazdaságról beszélhetünk. Mindez természetesen csak akkor lehet érvényes, ha mindeközben a termelés közgazdasági élet- és versenyképessége is biztosított.

A 21. századi mezőgazdasági tevékenység legnagyobb kihívásai

A kétezres években szembe kell néznünk a népességszám folyamatos növekedésének következményei mellett a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival, a vízkészletek hozzáférhetősége miatti növekvő versennyel, a mezőgazdasági termelés fenntartásához szükséges fosszilis energiák hiányának problémáival, a növekvő élelmiszerigénnyel, a művelhető területek felületének csökkenésével és az erózió, illetve a légszennyezés hosszútávú következményeivel.

A megoldást új, környezettudatos metódusok kialakítása és olyan környezetbarát növénykondicionálók, hígtrágya stabilizátorok és műtrágya kezelő szerek jelenthetik, mint amilyenek az AgriBiotica portfóliójának termékei.

Fenntartható mezőgazdaság: az emberi tényező

A társadalmi fenntarthatóság elengedhetetlen a fenntartható mezőgazdaság, illetve a fenntartható fejlődés biztosításához. Azaz, ha a társadalmi igazságosság elve, a környezettudatos és környezetetikus magatartás, a természeti erőforrások ésszerű és hosszú távon is alkalmazható felhasználása, valamint az esélyegyenlőség elve egyidejűleg áll fenn, a fenntartható mezőgazdaság társadalmi aspektusa érvényesül.

A mindennapok gyakorlatában mindez széleskörű változásokkal jár együtt a mezőgazdasági termelésben résztvevő alkalmazottak biztonságos munkakörülményeinek biztosításától kezdve a korrekt bérezésen át egészen a környezetvédelmi és egyéb szempontok érvényesítéséig. A fenntartható mezőgazdaság a rövidtávú haszonnal szemben a hosszú távú társadalmi és gazdasági nyereségességet teszi fókuszba.

Biodiverzitás, talajélet és energiatudatosság a termelésben

Biodiverzitásnak nevezzük az egy adott területen megtalálható különféle létformák – például a természeti világunkat alkotó állatfajok, növények, gombák, sőt a mikroorganizmusok, például baktériumok – sokféleségét.

A talaj a biodiverzitás meghatározó közege, ahol az összes organizmus közel egyharmada fellelhető. A fenntartható földhasználat – például a biológiai, vegyszeres beavatkozások mellőzése – hozzájárul a talajromlás megszüntetéséhez, valamint a talaj erőforrásainak megőrzéséhez.

A fenntartható mezőgazdaság nagy hangsúlyt helyez a növény- és állatvilág diverzifikációjának elősegítésére és megőrzésére, a talajélet egyensúlyának fenntartására, valamint az energiatudatos szemlélet kialakítására és fenntartására is.

Vagyis a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatot követő gazdálkodók számára a környezettudatosság túlmutat a költséghatékony és kedvező energiafelhasználású eljárások alkalmazásán.

Fenntartható mezőgazdaság a gyakorlatban

A fenntartható mezőgazdasági eljárások alkalmazás végeredményben azt jelenti, hogy olyan jól tervezett, tudatos és gazdaságos lépéseket teszünk az eredményes termelés érdekében, melyek környezeti terhelése minimális.

A talajélet erősítése és a rendkívül költséges műtrágya-felhasználás mértékének csökkentése érdekében célszerű egy olyan növénytermesztési-állattenyésztő integrált rendszer felállítása, amelynek ágazatai egymást támogatva segítik a termelési folyamatok sikerét. A sertés- vagy marhatelepeken keletkező hígtrágya szakszerű kezelésében a több fázisban is bevethető Triune hígtrágya kezelő szer lehet segítségünkre.

A talaj tápanyag gazdálkodási terv készítésével megőrizhetjük a talaj egyensúlyát, miközben a felhasznált műtrágya mennyiségét csökkentjük. A folyamatot a biológiailag lebomló Nutricharge műtrágyakezelő szer segítségével optimalizálhatjuk, hiszen kihelyezésének következtében a talajban található mikro- és makroelem molekulák kimosódásának mértéke alacsony. A készítmény hatására a talajban található természetes és a műtrágyával kijuttatott foszfor nagymértékben hozzáférhetővé válik és jól hasznosul, miközben a talaj vízmegtartó képessége is javul.

A Catalist Bio növénytápláló technológiai készítmény alkalmazásával javul a hagyományos műtrágyák hatékonysága, ezáltal a kijuttatott hatóanyagtartalom mennyisége csökkenthető. A készítmény emellett szerepet vállal a talajkárok csökkentésében, a talajfertőtlenítésben és a növények beltartalmi értékének növelésében is. Igazi aduász, mely kedvező keverhetőségi tulajdonságaival és könnyen alkalmazható kiszerelésével segíti a gazdálkodók sikerét.

Felkeltettük érdeklődését? Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal és kérjen árajánlatot!

Posted on

Catalist Bio növénykondicionáló technológia az ökológiai gazdálkodás jegyében

ökológiai gazdálkodás Agribiotica

2022 – a zöld megoldások éve lesz, hiszen idén lép életbe a Green Deal, azaz a Zöld Megállapodás. Ennek értelmében biztosítanunk kell, hogy hazánk termelésbe vont területének legalább 25%-a 2030-ra megfeleljen az ökológiai gazdálkodás kritériumainak.

De vajon teljesíthető-e a célkitűzés és meg lehet-e ötszörözni a bio területek arányát alig egy évtized alatt? Beszéljünk az ökológiai gazdálkodás fontosságáról!

Miért van szükség az ökológiai gazdálkodás népszerűsítésére?

Az ökológiai gazdálkodás, vagy másnéven biogazdálkodás elsődleges célkitűzése, hogy egészséges és fenntartható módon állítsa elő termékeit, biztosítsa az élelmiszerek széleskörű hozzáférhetőségét, csökkentse a környezeti terhelést és elkerülje az élelmiszerellátásban esetlegesen kialakuló fennakadásokat.

Mindezt anélkül, hogy a termelés során szintetikus növényvédő szerek és mesterséges hozamfokozók használatára kerülne sor. Egészséges, tápláló, jó beltartalmi értékekkel rendelkező, kedvező körülmények között, jó áron előállított élelmiszerekre van szükség az emberiség hosszú távú fennmaradásához.

A természetes alapú trágyakezelő készítmények, valamint a biológiai növénytápláló szerek segíthetik az eredményességet, ehhez azonban tudatos tervezésre, összehangolt működésre és – a korábbiakhoz képest jelentős- szemléletváltásra van szükség. Így érhetjük el, hogy a biztonságos és fenntartható növekedés, a mindenki számára megfelelő minőségben és mennyiségben hozzáférhető élelmiszer valóban elérhető legyen. Bármennyi új kihívást tartogat is ez a rendszerszintű, következetes változás, meg kell tennünk, mert felelősek vagyunk gyermekeink boldogulásáért, unokáink jövőjéért.

Az ökológiai gazdálkodás alapelvei

Az Ökológiai Gazdálkodók Szervezeteinek Világszövetsége szerint négy alapelv betartása feltétlenül szükséges a biogazdálkodás kialakításához.

#1 A környezet megóvásának alapelve, vagyis hogy a termelés során

 • fontosnak tartjuk az egészséges talajszerkezet kialakítását és az optimális talajélet fenntartását;
 • ideális esetben elkerüljük, de mindenképpen minimalizáljuk a környezeti szennyezést, beleértve a víz-, talaj-, levegő- és éghajlatszennyezést;
 • törekszünk a rendelkezésre álló vízkészlet mindenkori védelmére és gazdaságos felhasználására;
 • kihasználjuk a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket ;
 • a gazdaságok helyének megválasztása során nem kerüli el figyelmünket a termelés során elkerülhetetlen anyagmozgatással járó környezeti terhelés kezelése;
 • szem előtt tartjuk a biodiverzitás megőrzését és hangsúlyozzuk annak fontosságát.

#2 Az ökológiai gazdálkodás második legfontosabb alapelve a méltányosság

 • emberi és üzleti kapcsolatainkban az egyenlőségre és egymás kölcsönös segítésére, win-win helyzetek kialakítására törekszünk. Mely egyben azt is jelenti, hogy a termelésben részt vevő dolgozókkal mindenkor emberségesen bánunk, velünk szemben korrektül járunk el és szakmai támogatást biztosítunk számukra.
 • jelen döntéseinkben nagy szerepet játszik a jövő generációinak biztonsága, azaz gazdasági és erkölcsi értelemben is optimális helyzetek kialakítására törekszünk.
 • szem előtt tartjuk az állatjóléti szempontokat, vagyis nem kerül sor rutinszerű antibiotikum- és hormonhasználatra, illetve etikus és etológiai értelemben is helyes tartási körülményeket biztosítunk.

#3 A gondosság, vagyis a “soha nem ártani elve”

…mely magában foglalja, hogy az innovatív anyagok, eszközök és eljárások kialakításakor, valamint üzembe helyezésekor minden esetben a biztonságra, a várható következmények kívánt eredményeire helyezzük a hangsúlyt. Óvatosak és körültekintőek vagyunk, inkább félünk, mint megijedünk.

#4 Az ökológiai gazdálkodás negyedik alapelve nem más, mint az egészség

… melyet jelen kontextusban a lehető legszélesebb körben kell érteni, beleértve a talajszerkezet, az állat- és növényállomány, valamint a majdani fogyasztó mindenkori egészségét is. Ennek biztosítására az ökológiai gazdálkodás során szigorúan rögzített a növényvédelem és tápanyag utánpótlás során felhasználható anyagok, illetve a feldolgozás során alkalmazható adalék- és segédanyagok listája, illetve az egyes eljárások módja. Ez biztosítja, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó – vagy köznyelvileg leginkább bio néven említett- élelmiszerek valóban biztonságosak és kedvező hatásúak legyenek.

Az Agribiotica és az ökológiai gazdálkodás szemléletének célkitűzései összecsengenek

Vállalatunk számára kiemelten fontos az ökológiai gazdálkodás és a fenntartható termelés támogatása. Ezért termékeink mind környezetkímélő, alacsony környezeti terheléssel járó, jól hasznosuló és eredményes termelést lehetővé tevő anyagok, melyek nincsenek biotikus hatással sem a növényekre, sem a talajszerkezetre.

Olyan hatékony megoldásokat keresünk, melyek elősegítik a növények stressztűrő képességének fokozását, javítják a tápanyagellátottságot és növelik a terméshozamokat, ugyanakkor kímélik a talajéletet és segítik a talajszerkezet megóvását, illetve regenerálódását. 

Hígtrágya kezeléséhez keres optimális megoldásokat? Ismerje meg Triune trágyakezelő készítményünk működését és hozzon okos döntéseket! Kérdés esetén kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, írjon nekünk!