Agrobioscience for farmers

Agrobioscience for farmers

fenntartható mezőgazdaság Agribiotica

A fenntartható mezőgazdaság gondolatisága és lehetséges gyakorlatai

A fenntartható mezőgazdaság fogalmának bevezetése a mezőgazdasági termelés szemléletváltását tükrözi. Az új gondolkodásmód a mezőgazdasági fenntarthatóság mellett az ökológiai fenntarthatóságra és a társadalmi egyensúly fenntartására is figyelmet fordít. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Vizsgáljuk meg együtt!

A fenntartható mezőgazdaság fogalmának jelentése

Az Európai Unió a fenntartható mezőgazdaság tevékenységet elsősorban a céljai alapján értelmezi. Azaz, ha a mezőgazdasági termelés során

  • a természeti erőforrások nem sérülnek;
  • a biodiverzitás, valamint a talajélet nem változik, illetve javul;
  • megvalósul az ökoszisztéma támogatása;
  • jó minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszerek előállítására kerül sor;
  • javul a táplálékminőség, a vidéki környezet megjelenése és a vidéki emberek életminősége, valamint
  • érvényesülnek az állatjóléti szempontok is,

fenntartható mezőgazdaságról beszélhetünk. Mindez természetesen csak akkor lehet érvényes, ha mindeközben a termelés közgazdasági élet- és versenyképessége is biztosított.

A 21. századi mezőgazdasági tevékenység legnagyobb kihívásai

A kétezres években szembe kell néznünk a népességszám folyamatos növekedésének következményei mellett a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival, a vízkészletek hozzáférhetősége miatti növekvő versennyel, a mezőgazdasági termelés fenntartásához szükséges fosszilis energiák hiányának problémáival, a növekvő élelmiszerigénnyel, a művelhető területek felületének csökkenésével és az erózió, illetve a légszennyezés hosszútávú következményeivel.

A megoldást új, környezettudatos metódusok kialakítása és olyan környezetbarát növénykondicionálók, hígtrágya stabilizátorok és műtrágya kezelő szerek jelenthetik, mint amilyenek az AgriBiotica portfóliójának termékei.

Fenntartható mezőgazdaság: az emberi tényező

A társadalmi fenntarthatóság elengedhetetlen a fenntartható mezőgazdaság, illetve a fenntartható fejlődés biztosításához. Azaz, ha a társadalmi igazságosság elve, a környezettudatos és környezetetikus magatartás, a természeti erőforrások ésszerű és hosszú távon is alkalmazható felhasználása, valamint az esélyegyenlőség elve egyidejűleg áll fenn, a fenntartható mezőgazdaság társadalmi aspektusa érvényesül.

A mindennapok gyakorlatában mindez széleskörű változásokkal jár együtt a mezőgazdasági termelésben résztvevő alkalmazottak biztonságos munkakörülményeinek biztosításától kezdve a korrekt bérezésen át egészen a környezetvédelmi és egyéb szempontok érvényesítéséig. A fenntartható mezőgazdaság a rövidtávú haszonnal szemben a hosszú távú társadalmi és gazdasági nyereségességet teszi fókuszba.

Biodiverzitás, talajélet és energiatudatosság a termelésben

Biodiverzitásnak nevezzük az egy adott területen megtalálható különféle létformák – például a természeti világunkat alkotó állatfajok, növények, gombák, sőt a mikroorganizmusok, például baktériumok – sokféleségét.

A talaj a biodiverzitás meghatározó közege, ahol az összes organizmus közel egyharmada fellelhető. A fenntartható földhasználat – például a biológiai, vegyszeres beavatkozások mellőzése – hozzájárul a talajromlás megszüntetéséhez, valamint a talaj erőforrásainak megőrzéséhez.

A fenntartható mezőgazdaság nagy hangsúlyt helyez a növény- és állatvilág diverzifikációjának elősegítésére és megőrzésére, a talajélet egyensúlyának fenntartására, valamint az energiatudatos szemlélet kialakítására és fenntartására is.

Vagyis a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatot követő gazdálkodók számára a környezettudatosság túlmutat a költséghatékony és kedvező energiafelhasználású eljárások alkalmazásán.

Fenntartható mezőgazdaság a gyakorlatban

A fenntartható mezőgazdasági eljárások alkalmazás végeredményben azt jelenti, hogy olyan jól tervezett, tudatos és gazdaságos lépéseket teszünk az eredményes termelés érdekében, melyek környezeti terhelése minimális.

A talajélet erősítése és a rendkívül költséges műtrágya-felhasználás mértékének csökkentése érdekében célszerű egy olyan növénytermesztési-állattenyésztő integrált rendszer felállítása, amelynek ágazatai egymást támogatva segítik a termelési folyamatok sikerét. A sertés- vagy marhatelepeken keletkező hígtrágya szakszerű kezelésében a több fázisban is bevethető Triune hígtrágya kezelő szer lehet segítségünkre.

A talaj tápanyag gazdálkodási terv készítésével megőrizhetjük a talaj egyensúlyát, miközben a felhasznált műtrágya mennyiségét csökkentjük. A folyamatot a biológiailag lebomló Nutricharge műtrágyakezelő szer segítségével optimalizálhatjuk, hiszen kihelyezésének következtében a talajban található mikro- és makroelem molekulák kimosódásának mértéke alacsony. A készítmény hatására a talajban található természetes és a műtrágyával kijuttatott foszfor nagymértékben hozzáférhetővé válik és jól hasznosul, miközben a talaj vízmegtartó képessége is javul.

A GrowGreen növénytápláló technológiai készítmény alkalmazásával javul a hagyományos műtrágyák hatékonysága, ezáltal a kijuttatott hatóanyagtartalom mennyisége csökkenthető. A készítmény emellett szerepet vállal a talajkárok csökkentésében, a talajfertőtlenítésben és a növények beltartalmi értékének növelésében is. Igazi aduász, mely kedvező keverhetőségi tulajdonságaival és könnyen alkalmazható kiszerelésével segíti a gazdálkodók sikerét.

Felkeltettük érdeklődését? Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal és kérjen árajánlatot!

További hírek

Biztosan ki szeretne jelentkezni?