Agrobioscience for farmers

Agrobioscience for farmers

KAP reform Agribiotica

KAP reform

Az Európai Unió tagállamait egyesítő közös agrárpolitikai gondolkodás célja, hogy elősegítse a tagállamok agrárágazatának harmonikus és eredményes együttműködését. A legutóbbi, 2020-as KAP reform szükségszerűségét nemcsak az éghajlatváltozás következtében fellépő változások adták, hanem Nagy-Britannia Unióból való kilépése és a vásárlói szemlélet megváltozása is.

A 2021-22. közötti felkészülő szakaszt követően 2023-2027. között a tagállamok feladata a KAP reform célkitűzéseinek megvalósítása.

A 2023-2027-es KAP reform célkitűzései

Az aktuális KAP reform központi gondolatai a méltányosság, környezetbarát szemlélet és teljesítményalapúság. A két szakaszban elérhető támogatások teljes összege mintegy 336 milliárd forintot tesz ki, mely a vonatkozó időszakban a uniós költségvetés egyharmada.

A közös agrárpolitika célkitűzései mellett nagyobb szerephez jut a tagállamok egyénileg felállított stratégiai terve is. Ezek elkészítésével a tagállamok körvonalazzák az adott ország részcéljait és mutatóit, meghatározzák a reformok bevezetéséhez és fenntartásához szükséges eszközöket és definiálják az érintett gazdálkodók konkrét feladatait is.

A KAP reform emellett gondoskodik a célzottabb pénzügyi támogatási rendszer biztosításáról, melynek kedvezményei ezúttal a kisüzemek és a fiatal gazdálkodók lesznek.

A környezetbarát gazdasági gyakorlatok kialakítása és fenntartása szintén kiemelt feladat. A vetésforgók bevezetése, a magas kötöttszén tartalmú talajok megóvása és az ökológiai gazdálkodás szemléletének kialakítása épp olyan fontos, mint az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordítandó, mintegy 40 %-os költségvetési kvóta.

KAP reform lépései: agro-ökológiai alapprogram

A növekvő – és egyre tudatosabb – fogyasztói igények, valamint a sosem látott mértékben növekvő energia- és alapanyagárak mellett az ökológiai szemléletű gazdálkodás térhódítása nemcsak a KAP reform által támasztott elvárások miatt jelentős.

Az éghajlati változások egyértelmű jelei már a szkeptikusokat is óvatosságra intik, a talaj- és a vízminőség egyre romlik, a természetes ökoszisztémák diverzitása pedig szemlátomást csökken. Azonnali, látványos és eredményes közbelépésre van szükség, hogy a jövő generációk ellátottsága továbbra is biztosított legyen.

A fenntarthatóság és méltányosság érdekében a Green Deal, azaz az Európai Zöld Megállapodás keretében sor kerül a Termőföldtől az Asztalig Stratégia, illetve a Biodiverzitás Stratégia lépéseire, melyek a hazai gyakorlatban az alábbi részterületeken jelennek meg:

  • nem termelő típusú tevékenységek, szaktanácsadás, tudásmegosztás elősegítése;
  • környezetvédelmi és klímavédelmi gondolkodás kialakítása a gazdálkodók körében, edukáció és érzékenyítés;
  • erdőágazati támogatásrendszer kidolgozása, különös tekintettel az erdővédelemre, valamint az erdőtelepítésekre. (A Fit for 55 jogszabálycsomag értelmében ugyanis nemcsak 55-60%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra, hanem a széndioxid-kibocsátás ellensúlyozására is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.)
  • Natura 2000 területek kompenzációs támogatása;
  • ökológiai gazdálkodás támogatása és elősegítése.

Az ökológiai gazdálkodás szempontrendszerének sarokkövei a fenntarthatóság, méltányosság és minőség mellett a talaj- és vízrendszer egyensúlyának fenntartása, az erózió elleni védelem, a biodiverzitás megőrzése, az üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése, a vízvisszatartás és tájkép védelme.

KAP reform az aktuális gazdasági helyzet tükrében

Az elmúlt években a KAP reform célkitűzései mellett a műtrágya-árnövekedés és a korlátozott hozzáférhetőség is az ökológiai gazdálkodás szemléletének befogadására ösztönözte a gazdálkodókat.

Az utóbbi hetek politikai-közéleti változásainak következtében a gazdasági életben is jelentős elmozdulás tapasztalható. A forint-euró árfolyam romlása, a gabona export korlátozás, valamint az energiaár jelentős növekedése és az ellátottság biztosítottságának megingásától való félelem még a legnagyobb műtrágyatermelőket is megfontoltságra, vagy korlátozásokra késztetik.

Azon a gazdálkodóknak azonban, akik az AgriBiotica biológiailag semleges hígtrágya kezelő, növénykondicionáló vagy műtrágya kezelő szerét választják, hatékony megoldásokkal élhetnek a kihívásokkal szemben!

Könnyen alkalmazható, jó keverhetőségi tulajdonságokkal rendelkező, praktikus kiszerelésű és környezetbarát termékeink elősegítik a költséghatékony és eredményes tápanyag-gazdálkodást, ugyanakkor védik és erősítik a talajéletet. Alkalmazásuk mellett lényegesen kevesebb kijuttatott műtrágyára és felhasznált gépi, illetve humán energiára van szükség, ezért kifejezetten gazdaságos technológiákról beszélhetünk.

Válassza Ön is a környezetbarát, minőségi és garantáltan eredményes termékeinket, legyen az AgriBiotica partneri hálózatának tagja! Lépjen velünk kapcsolatba!

További hírek

Biztosan ki szeretne jelentkezni?